Monday, 27 May 2013

Studera till SFI-prov

(Below you'll find this Swedish text translated to English)

I slutet av varje skoltermin är det hög tid för nationella prov i SFI - svenskundervisning för invandrare.

Nationella prov i SFI kommer från Skolverket. Testen finns för SFI-kurs B, C och D. D-kursen är den sista kursen på SFI.

Många elever frågar oss lärare:

Vad kommer på SFI-provet?

Vad ska jag studera till ett SFI-test?

Vi lärare kan inte svara, för vi vet inte! Nationella prov ska testa ditt språk på alla sätt: läsa, skriva, höra och prata. Ett språk är stort, och därför är svaret på VAD du ska studera inte så lätt. Det vi lärare kan göra är att rekommendera hur du kan studera.

Swedish2go rekommenderar dig att träna på att skriva. Det är viktigt att du förstår hur man exempelvis skriver e-post, vykort, brev, meddelande, formellt brev.

Det är inte bara viktigt att veta formen på de olika texterna, utan också att du kan vara din egen lärare. Här kommer dina grammatikkunskaper in. Du får inte ett grammatiktest med specifika grammatikfrågor på nationella prov i SFI, men du måste visa att du förstår svensk grammatik när du skriver dina texter och svarar på frågor i testet. Skriv din text, läs den sedan som en lärare. Försök att tänka på grammatiken när du läser ditt eget språk!

Det är viktigt att visa att du kan skriva olika typer av texter, men det är också viktigt att du kan känna igen olika typer av texter när du läser. En kategori av texter kallas för en genre. Exempel på olika genrer är: nyhetsartikel, recept, instruktion, novell, brev...

Träna läsförståelse hela tiden när du studerar. Det är en ganska lång process att bygga upp sin läsförståelse, men genom läsning blir ditt ordförråd och din förståelse större, starkare och säkrare. Det är alltid bra att läsa mycket och träna sig i att förstå vad författaren/skribenten menar. Allting står kanske inte tydligt och klart. En del fakta och innehåll måste man läsa mellan raderna.

Vad betyder "att läsa mellan raderna"?

Detta är en fras som vill förklara att det finns en mening med författarens text, som kanske inte skrivs så tydligt, eller inte alls. Författaren vill att du ska förstå det han/hon menar genom göra andra beskrivningar. Ett enkelt exempel kan vara: "Det började bli mörkt på kvällarna, och de flesta löven hade fallit av träden". Här ska läsaren gissa att handlingen är i ett nordligt land, som exempelvis Sverige, på hösten.

Materialet på Swedish2gos medlemssidor ger dig en bred bas, från SFI B till SFI D. Om du vill ha extra träning och förklaring är videofilmerna och övningarna ett bra sätt att bli bättre på svenska. Swedish2go kan också hjälpa dig att träna på skrivning av olika typer av texter.

Här kan du se Skolverkets publicering av gamla prov på SFI kurs D.

Lycka till på ditt SFI-test!

Wednesday, 8 May 2013

Vi firar våren!

Spring is in the air!

Swedish2go celebrates with more study material for members and non-members. Swedish listening comprehensions are intensively being produced right now. And what is already done, is up and running for you to work on. As a trial member you can have a peak at it all! The listening comprehension material for members will be offered our premium members.

Cheaper Swedish studies for a full year!

We also celebrate spring with spring coupons! Take the advantage to sign up as a member for a full year, but only pay for half a year, on our already low course prices! Hurry! Offer expires on June 30th.
Premium Swedish for 12 months: Coupon Maj2013
Get 400 kr off our regular low price! Enter coupon code in check out on our website.

Swedish courses for 12 months: Coupon Juni2013
Get 320 kr off our regular low price! Enter coupon code in check out on our website.

What else is new?

Swedish learning through literature is on it's way. For our more advanced Swedish premium members, this will be a fun and stimulating way to study Swedish. Keep your eyes open!